ඉඩමක් ඉතා ඉක්මනින් අවශ්‍යයි-බියගම

Wanted by Sahana Krushi Piyasa21 Sep 12:36 pmDelgoda, Gampaha


බියගම, පේරගස් හන්දිය, සියඹලාපේ හන්දිය, දෙල්ගොඩ , උඩුපිල ආසන්නයෙන් නව නුවර පාරට මුහුණලා පර්චස් 04-06ක පමණ ඉඩමක් ඉතා ඉක්මනින් අවශ්‍යයි


Report this ad

Contact

  • 0775545537

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads