ඉඩම සමග නිවස, බද්දේගම

For sale by nishsantha cellular sell fast28 Aug 1:54 pmBaddegama, Galle

Rs 9,500,000

Negotiable


ඉඩමේ ප්‍රමාණය පර්චස් 29, සිව්මහල් කාමර 06, බාත්රූම් 02, කිචන් 02, බද්දේගම ප්‍රදාන නගරයට ආසන්න නිස්කලංක පරිසරයක්.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
ගනේගම බටහිර ,බද්දේගම
Beds:
6
Baths:
2
House size:
2,500.0 sqft
Land size:
29.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0770686036

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads