ඉඩම නිවසක් විකිනීමට ඇත.

For sale by Chaminda13 Sep 5:23 pmTissamaharama, Hambantota

Rs 3,500,000

තිස්සමහාරාම , දෙබරවෙව , සුරනිමල මාවතේ පිහිටි පර්චස් 20ක ඉඩම සමඟ වැඩ නිම නොවූ දෙමහල් නිවාස විකිනීමට ඇත. මෙය නගරයට මෙන්ම ප්‍රධාන පාසල් 2ට ආසන්නයේ පිහිටි ඉඩමකි.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
866/3 , Suranimala mawatha , Madawelana , Debarawewa.
Land type:
Agricultural
Land size:
20.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0779694364

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads