ඉද්ද මල් පැල

For sale by Yasitha Anushka 2 Sep 1:33 pmKamburugamuwa, Matara

Rs 40

ඉද්ද මල් පැල තොග මිලට විකිනීමට තිබේ.
මල් සහිත පැලයක් R 40.00
පැල ඕනෙම ප්‍රමාණයක් මිලදීගත හැක.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0719096785

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad