හොරණ - රබර් ඉඩමක් විකිණීමට

For sale by Sell Fast | Horana | Star Ad Creation MEMBER22 Sep 4:51 pmHorana, Kalutara

Rs 15,000,000

Negotiable


හොරණ හඳපාන්ගොඩට නුඳුරු අක්කර 06ක රබර් ඉඩම විකිණීමට ඇත. නිරවුල් ඔප්පු අලුත් ගස් (121 cloner) කිරි කැපීමට ලකුණු කර ඇත. ගස් ගණන 1200 යි. රජයේ අනුමතයි. මිල ලක්ෂ 150යි. ගැණුම්කරුවන් පමණක් අමතන්න.සාකච්ඡා කල හැක.


Address:
හොරණ හඳපාන්ගොඩ පාරේ, හඳපාන්ගොඩ නගරයට නුඳුරුව,
Land type:
Agricultural
Land size:
6.0 acres
Report this ad

Contact

  • 0719055504

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Horana | Star Ad Creation

Authorized ikman.lk agent in Horana


Share this ad