හොරණ නගරයේ ඉඩමක් විකිනිමට

For sale by kasun 24 Nov 6:10 pmHorana, Kalutara

Rs 1,700,000

Negotiable


හොරණ නගරයට අසන්න නිදහස් පරිසරයක් සොයන ඔබට ගෝනපොල හන්දියෙ සිට තලගල පාරේ ඉඩමට 3km පර්චස් 12 ඉඩම වහාම විකිනිමට ඇත.

පිරිසිදු ඔප්පු
තෙකලා විදුලිය
අඩි 20 පලල පාර
පානිය ජලය සදහා ළිදක්
ඉඩම වටේ තාප්පයක් බැදිම සදහා අත්තිවාරමක් දමා ඇත.


Address:
gonapola juntion,Horana
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
12.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0776841997

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad