හොරණ අනර්ඝ ඉඩමක් විකිණීමට

For sale by Sell Fast | Horana | Star Ad Creation MEMBER 9 Nov 12:24 pmHorana, Kalutara

Rs 1,500,000

Negotiable


හොරණ, බැල්ලපිටිය,සහන්පුර පර්චස් 15 තැනිතලා හිස් ඉඩම විකිණීමට.
නලජල, විදුලිය, පිරිසිදු ඹප්පු


Address:
සහන්පුුර, බැල්ලපිටිය, හොරණ.
Land type:
Residential
Land size:
15.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0765694137

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Horana | Star Ad Creation

Authorized ikman.lk agent in Horana


Share this ad