හිස් ඉඩම විකිණීමට -හොරණ

For sale by Sell Fast| Horana| Tharindu Advertising MEMBER28 Nov 12:31 pmHorana, Kalutara

Rs 1,200,000

Negotiable


හොරණ ගුරුගොඩ මීවනපලාන පන්සල අසල සොවර්ණ පෙදෙසේ අංක 53 දරණ බිම් කොටස ගත් මිලටම විකිණීමට
ප්‍රමාණය පර්චෙස් 12.5
සම්පුර්ණ වටිනාකම ලක්ෂ 12/=
පිරිසිදු ඔප්පු බැංකුවට තබා ණය ලබාගත හැක.
බෝඩිලයින් /කර්මාන්ත පුර වලටද ආසන්නය
නළ ජලය සහිතයි.
පාරකට මායිම් වු ඉඩමකි.
ව්‍යාපාරයකට සුදුසුයි.


Address:
මීවනපලාන ,හොරණ
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
12.5 perches
Report this ad

Contact

  • 0786505748

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast| Horana| Tharindu Advertising

Authorized ikman.lk agent in Pandura


Share this ad