හිරුඑලියෙන් ඔබගේ Phone Charge කරන්න

For sale by Perera 8 Oct 6:19 pmKandy, Kandy

Rs 2,750

Negotiable


Phone දෙකක් එකවර Charge කළ හැක.
ඔබ ලයිට් නැති ස්ථානයක සිටින්නෙක් නම් වඩාත් වටී


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0723603539

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads