හෙට්ටිපොල නගරයෙන් ඉඩමක් විකිනීමට

For sale by Kumarasinghe 7 Oct 5:36 pmKuliyapitiya, Kurunegala

Rs 100,000

Negotiable


නිකපිටිය පාරේ ස්වර්ණගිරි විහාරය අසල පර්: 27.4 ක ඉඩමක් විකිනීමට ඇත. පර්: 13 සහ පර්: 14.4 කොටස් වශයෙන් ද සලකා බැලේ.


Land type:
Agricultural, Residential, Other
Land size:
27.4 perches
Report this ad

Contact

  • 0722750282

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad