ගෘහ සේවක/ සේවිකාවන්

For sale by Manpower Agency MEMBER28 Nov 3:00 pmColombo 5, Colombo


ගෘහ සේවක/ සේවිකාවන් (කාන්තා/පිරිමි)
ගෘහ පිරිසිදු කරන්නන් (කාන්තා/පිරිමි)
ගෘහ කෝකිවරු/කෝකිවරියන් (කාන්තා/පිරිමි)
ගෘහ සහයක (කාන්තා/පිරිමි)
රෝගීන් රැකබලාගන්නන් (කාන්තා/පිරිමි)
ළමයින් රැකබලගන්නන් (කාන්තා)
අත් උදව් කාරිනියන්

කොන්දේසි
* පත් කළ දින සිට දින 30ක් සම්පූර්ණ වු පසු මාසික වැටුප රුපියල්.20,000 ක් ගෙවිය යුතුය.
* මසකට දින 2ක් ඔහුට/ඇයට නිවාඩු ලබා දිය යුතුය.
* සේවකයා හෝ සේවිකාව දැනුම් දීමකින් පසුව හෝ දැනුම් දීමකින් තොරව අස්වී ගියේ නම් එය දින 14ක් ඇතුළත සිදුවූ පුරප්පාඩුව සම්පූර්ණ කිරීමට අප ආයතනයට දැනුම් දුන් දිනයේ සිට මුල් මාස 3 ඇතුළත සේවකයෙක්/සේවිකාවක් ලබා දීමට අප කටයුතු කරන්නෙමු.
* අප නියෝජිත ආයතනය සදුදා දින සිට සිකුරාදා දින පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 5.00 දක්වා ද සෙනසුරාදා දින පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 2.00 දක්වා ද විවෘත අතර, සියලු වෙළෙඳ නිවාඩු දිනයන්හි වසා ඇත.

D&D දේශීය රැකියා ආයතනය
292 2/1, හැව්ලොක් පාර,
කොළඹ 05.


Service type:
General
Report this ad

Contact

  • 0112552598
  • 0727200005
  • 0727300005

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Manpower Agency

Ideal solutions provider


Share this ad