ගොයම් කපන යන්ත්‍රය

For sale by Nikini Motors MEMBER10 Oct 11:02 amButtala, Moneragala

Rs 2,245,000

අතේ ඇති මුදල ගෙවා රැගෙන යන්න
පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම
කාර්යක්‍ෂම සේවාව
ටී සර්ට් එකක් නොමිලේ
පැයෙන් වාහනය ඔබේ අතේ
Available Leasing Facilities
"නිකිණි මෝටර්ස්" "බුත්තල "


Report this ad

Contact

  • 0723391774

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Nikini Motors

Best Vehicles


Share this ad