ගොඩකිරීමට ගල් පස් නොමිලේ- Building Waste

For sale by Indrachapa Herath11 Nov 4:29 pmWennappuwa, Puttalam

Rs 2,000

ඉඩම් ගොඩකිරීමට සුදුසු කඩා ඉවත් කරන ලද ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය නොමිලේ. කියුබ් 2-3 ක් පමණ ඇත. ඔබ විසින් පටවා ගෙන ප්‍රවාහනය කර ගත යුතුය. අමතන්න. (දීප්ති) දෙමටපිටිය, ලුණුවිල.
Building waste available for free.


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0768231688

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad