ගණිතය(6-11)රත්මළාන-විදුරවි

For sale by Thilina Supun 10 Jan 10:36 amRatmalana, Colombo

Rs 1,000

Negotiable


6 වසර සිට 11 වසර දක්වා ගණිතය කණ්ඩායම් පන්ති සඳහා නවක සිසුන් බඳවා ගැනේ .පන්ති මෙහෙයවීම ජ'පුර විශ්වවිද්‍යාලයේ B.Sc(pst) උපාධිධාරියෙක් විසිනි.සරල පැහැදිලි කිරීම්,දිනපතා පුනරීක්ෂණය,මාසික පරීක්ෂණ හා සිසුන් කාලය කළමනාකරණයකින් යුතුව ප්‍රශ්න පත්‍රයට මුහුණදීමට හුරුකෙරේ.මාසික අයකිරීම් විදුරවි-රත්මළාන(ගොළු මඩම හන්දිය )


Tuition type:
Class
Report this ad

Contact

  • 0712125634
  • 0775784967

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads