ගණිතය (සාමාන්‍ය පෙළ )

For sale by Udana Pasan22 Sep 12:14 pmMount Lavinia, Colombo

Rs 700

Negotiable


ගණිතය අමාරුද ?
එන්න හරි දේ සරලව ඉගෙනගන්න ..
* Revision සහ Theory පංති ( තනි හෝ කණ්ඩායම්)
මෙහෙයවීම : මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයීය ඉංජිනේරු පීඨයේ ඉගෙනුම ලබන සිසුවෙක් විසිනි.
* * * * සීමිත අවස්තාවන් ප්‍රමාණයක් පමණක් පවතී. * * * *


Tuition type:
Private Lesson
Report this ad

Contact

  • 0715383040
  • 0768391536

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads