ගණිතය

For sale by Samitha21 Sep 3:20 pmKiribathgoda, Gampaha

Rs 1,000

Negotiable


ගණිතය අමාරුද… ඔබ ගම්පහ, කිරිබත්ගොඩ, මාකොල, සපුගස්කන්ද, සියඹලපෙ අවට පදිංචි ද... මෙන්න ඔබට අවස්ථාව... 8, 9, 10, 11 සිසුන් සඳහා තනි හා කණ්ඩායම් පන්ති විශ්වවිද්‍යාලයීය සිසුන් විසින් නිවසට පැමිණ පවත්වනු ලැබේ... ජීවිතය ජයගන්න ගණිතය ජීවිතය කරගන්න... දැන්ම අමතන්න....

I do not want to be contacted by telemarketers.


Tuition type:
Private Lesson
Report this ad

Contact

  • 0777541375

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad