ගණිතය 6/7/8/9 වසර සදහා

For sale by V.K Wickramasinghe13 Nov 8:47 amMaharagama, Colombo

Rs 700

Negotiable


රජයේ කාන්තා පාසලක වසර 28ක අත්දැකීම් හා ප්‍රශ්න පත්‍ර ඇගයීම් පලපුරුදු ගුරුවරියක විසින් 6/7/8/9 වසර සදහා ගණිතය තනි හෝ කුඩා කණ්ඩායම් වශයෙන් පන්ති පවත්වයි. පාසල් විෂය නිර්දේශය අනුව වාර විභාග ඉල්ලක කර පුනරීක්ෂණ හා ප්‍රශ්න පත්‍ර පුහුණුවද සිදු කෙරේ. ගණිතයට දුර්වල සිසුනට විශේෂ අවධානයක් දෙනු ලැබේ.
ශිරාණි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය.


Tuition type:
Private Lesson
Report this ad

Contact

  • 0717389396
  • 0112801624

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads