ගම්පහ - නැඳගමුවෙන් අගනා ඉඩම්

For sale by Central Homes MEMBER 5 Sep 4:24 pmGampaha, Gampaha

Rs 89,500

ජා-ඇලට,ගම්පහට සහ උඩුගම්පලට නුදුරින් , මීගමුව - ගම්පහ මාර්ගයේ නැදගමුවේ තැපැල් පෙට්ටිය මාවතේ Chevron Park හි ඉදිකෙරෙන නව නිවාස ව්‍යාපෘතියේ ඉඩම් පර්චසය 79,000/- සිට.පර්චස් 15 ක ඉදිවන නිවාස ලක්ෂ 29 සිට.පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට...

- සියලුම නාගරික පහසුකම් සහිතව.
- පිරිසිඳු ජලය.
- විදුලිය.
- පිරිසිදු ඔප්පු.

දේපල වෙළඳාමේ 23 වසරක විශ්වාසය දිනු
Central Homes වෙතින් නිවසක් මිලදී ගැනීමේදී..

* රු 50,000/=ක් ගෙවා වෙන්කරවා ගන්න
* ඉහත ගෙවීම් කල දින සිට දින 3ක් තුල වටිනාකමෙන් 30% ගෙවන්න
* ඉතිරිය බැංකු ණය මගින් ගෙවිය හැක.
* එකවර ගෙවීමේ දී විශේෂ වට්ටමක් ලබා දෙනු ඇත.
* අප සමාගමට ගෙවීම් කිරීමේදී ඉඩමේ සහ නිවසේ මුළු වටිනාකමින් 60%ක් ගෙවා ඉතිරිය ගිවිස ගත කාලයක් තුල ගෙවිය හැක.

පර්චසයක මිල 79,000/- සිට,
වැඩි විස්තර සඳහා දැන්ම අමතන්න...

23 years of trusted real estate and housing company service.
When you buy a House from Central Homes..

* Reserve the property paying just LKR 50,000/=
* After first payment you will pay 30% of the total value,
* Balance payments can be paid by a bank loan.
* Attractive discounts on full payments.
* If you pay to Central homes, upfront is 60% of the value of Land and House, the balance can be arranged for an agreed period of time as monthly installments

For more details please call us now.
Per perch price - 79,000/-

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
ගම්පහ - නැඳගමුව තැපැල්පෙට්ටිය පාරෙන්
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
20.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0112233886
  • 0772894372
  • 0777587070

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Central Homes

Trusted Name In Housing And Real Estate


Share this ad