ගම්පහ කිරිදිවෙල ඉඩමක් විකිනිමට

For sale by custor12 Oct 3:57 pmDelgoda, Gampaha

Rs 2,000,000

Negotiable


ගම්පහ කිරිදිවෙල 202 බස් මර්ගයෙ හොරගස්දෙක හන්දියෙ (සපත්තු වඩපල ඉදිරිපිටා300ම් පමන දුරින්)"Wilidula state" ඉඩමෙ පර්චස් 20ක් විකිනිමට ඈත.


Address:
ගම්පහ
Land type:
Agricultural, Residential, Other
Land size:
20.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0718780203

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads