ගම්මිරිස්

For sale by cp sirisena20 Sep 12:32 pmMatara, Matara

Rs 1,550

Negotiable


වියලි ගම්මිරිස් තොග වශයෙන් ලබා ගැනිම සදහා පහත දුරකථන අංක වලට අමතන්න. S J product Matara . ඔබට අවශ්‍ය පරදි (g. kg) ලෙස පැකට් කර දෙනු ලැබේ.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0773688780
  • 0718022698

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad