ගල් වැඩපලක් විකිණීමට - නුවර

For sale by Saliya Rathnayaka MEMBER12 Sep 3:07 pmKandy, Kandy

Rs 57,500,000

Negotiable


දැනටත් දිනකට රුපියල් 80000.00 සිට.. රුපියල් 150000.00 පමණ අවම, ආදායම් ලබන කරගෙන යන ගල් වැඩපල සහ, සියළු නවීන (ස්වයංක්‍රීය) යන්ත්‍රෝපකරණ සහ වාහනත් සමග සියළුම දේ..විකිණමි.. (සියල්ල අළුත්ම තත්වයේ). ...
>මුළු ඉඩම අක්කර 5ට කිට්‍ටුයි...(පර්චර්ස් 763ක්)...(පස සරුසාර ඉඩමේ පමණක් වර්ථමාන වටිනාකම පමණක්.. පර්1ක් 50000 බගින් උවත්, 38,150,000 පමණ)...
>හොදම, නමුත් කැඩීමට පහසු කළු ගල, අක්කර 2කට කිට්‍ටුව ඇත..(පර්චස් 317ක පමණ ඇත)
>වැඩපලේ සියල්ලටම රජයේ අනුමැතීන් සියල්ල ඇත.. (ඔබ අද ගත්තත්.. හෙට ඉදන් වැඩ පටන් ගත හැකියි)...
>ස්වයංක්‍රීය යන්ත්‍රෝපකරණ සහ සියල්ල මනා ක්‍රියාකාරීත්ව ඇති හෙයින්... ඔබ අද ගත්තත්,, හෙට ඉදන් ඔබට ආදායම සහිතයි.. (දිනකට රුපියල් 80000 සිට.. 150000 පමණ දක්වා අවම දැනට)..(සමහර මාසවල දිනකට ලක්‍ශ3ද ඉක්මවා ගිය මාස බොහෝමයක් ඇත​) මෙය ඔබේ කැපවීම මත රදා පවතී.. නමුත් දිනකට ඉල්ලුම අධික ලෙස​ පවතී)
>භූ විද්‍යා සහ පතල් කාර්්‍යයංශයේ පූර්ණ අනුමැතිය ඇත..
>මධ්‍යම පරිසර අදිකාරියේ පූර්ණ අණුමැතියද ඇත...
**වැඩපලට ශබ්ද සහ දෙදරීම් සහිතකද සහ සියළුම සහතික සහ සියළුම පූර්ණ අනුමැතීන් සහිතයි..(සියළුම පරීක්ශා සහිතක ලබා ඇත..ඒ සියල්ල 100%යි.. කිසිම අඩුපාඩුවක් නැත)..
>තව අවුරුදු 15කටවත් කඩා නිම කල නොහැකි, පර්චස් 317ක පමණ පුරා විහිදුනු හොදම තත්වයේ කළු ගල සහිතයි...
>කලු ගල්. මෙන්ම ./ගල්කුඩු,../ චිප් ගල්../ මැටල්../..සහ ඩොලමයිට්ද ඇබරිය හැකි.. ජපානයෙන්ම ආනයනය කල, නවීන ස්වයංක්‍රීය මැෂින් සහිතයි..(මේ සියල්ලත් දෙමි)...
>අළුත්ම වාගේ හොදම තත්වයේ ක්‍රශර්...250-400 4ක්...... 600-4/ 1ක්.... රයිසි 2ක් සහ... ගල්කුඩු,../ චිප් ගල්../ මැටල්../..සහ ඩොලමයිට් ස්වයංක්‍රීයම ඇබරෙන නිශ්පාදනය සියළුම ස්වයංක්‍රීය මැෂින් සියල්ලත් දෙමි..
(මේ සියල්ල අළුත්ම, හොදම ක්‍රියාකාරී තත්වයේ ඇත)..
>ගල් අබරන මැෂිමට, එකවැර විශාලම ටිපරයේ, ෆුල් ලෝඩ් එකක්ම, එකවැර හැලිය හැක.. ස්වයංක්‍රීයම සියල්ලම සිදු වේ... අවසාන පිටවෙන සියල්ල එකතු කර ගැනීමට පමණි කල යුත්තේ...
>විශාලම ප්‍රමාණයේ අළුත්ම වාගේ හොදම තත්වයේ කැටපිලර්... සහ බැකෝ යන්ත්‍ර... (මේ සියල්ලත් දෙමි)
>ඉතා විශාල ප්‍රමාණයේ, අළුත්ම වාගේ හොදම තත්වයේ ජපානයේ නිශ්පාදිත, කිලෝ වොට් 500 පමණ අධි ධාරිතාවයෙන් යුක්ත නවීන ඩීසල් ජෙනරේටර් දෙකයි... (මේ සියල්ලත් දෙමි)..
>ජපානයෙන්ම ආනයනික හොදම තත්වයේ පැනල් බෝඩ් එකක් මේ සියල්ලටම සවි කර ඇත)
>විශාල ප්‍රමාණයේ අළුත්ම වාගේ හොදම තත්වයේ ජපානයේ නිශ්පාදිත, කොම්ප්‍රෙශරයක්... සහ එයට අවශ්‍ය සියළුම උපකරණ.. (ඒ සියල්ලත් දෙමි)..
>240 අළුත්ම වාගේ හොදම තත්වයේ මහ ට්‍රැක්ටරය..ටේලරයද සහිත, (එයත් දෙමි)...
>වැඩ පලේ සේවකයින් හසුරවන සහ, සියළු ලිපි ලේඛන සදහා ඔෆීසිය(Office Room) සහිතයි...
>වැඩ පලට තෙකලා අධි ධාරිතා විදුලිය අරන් ඇත..
>පිරිසිදු උල්පත් ජලය සහ, ජල සම්පදනයේ ජලයද සහිතයි..
**ලියා නිම කල නොහැක... ඇවිත්ම ඔබම දකින්න...
කෙටියෙන් කිවුවොත්.. >ඔබ අද වැඩපල මිළට ගත්තත්, අදම උවත් වැඩ පටන් ගත හැකි සියල්ලම ඇත.. දිනකට අවම රුපියල් 80,000.00 සිට 150,000.00ක පමණ ආදායමක් ඇත...
>මැෂින් සහ උපකරණ සියල්ලම, ඔබට ක්‍රියාත්මක කර බලා.. ඔබට
මුළු වැඩපලම මිළදී ගත හැකියි...
>>තවද ඔබට හෙට ඉදන් වැඩපල පටන් ගත හැක.. ඔබට අවශ්‍ය ඒ සියල්ලම සම්පූර්ණ කර ගැනීමට ඔබට අපට සියල්ලටම උදව් කල හැකිය...
ඔබට මේ සියල්ලෙන්ම සම්පූර්ණ වැඩපල අවශ්‍යනම්.... සියල්ලම පරීක්ශාකර බලා... ඉක්මණින් තහවුරු කරන්න...
(මේ සියල්ලේ දළ වටිනාකම මිලියන 6.75 එහා.. නමුත්
5.75 හෝ.. උපරීම ඉල්ලුම මත, පළමු ඉක්මන් ගැනුම්කරුවන් මත තීරණය වේ)...
>තවද හෝස් බට, යකඩ බට, තහඩු, එකී, මෙකී නොකී අංග සම්පූර්ණ වැඩපලකට අවශ්‍ය සියල්ලම ඇත.. ඒ සියල්ලමත් දෙමි...
"තවත් ඔබට දැනගැණීමට යමක් ඇත්නම්.... පහත සදහන්, අයිතිකරුගේ අංකයන්ගෙන් අසා දැනගන්න...
>"කරුණාකර ආසාවට බලන්න/ කථා කරන්න එපා,, ගණුදෙණු කරුවන් පමණක් කථා කරන්න/ එන්න...

I do not want to be contacted by telemarketers.


Property type:
Factory / Workshop
Address:
katugastota, polgolla, Kandy
Size:
125,000 sqft
Report this ad

Contact

  • 0774883133
  • 0815772000

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Saliya Rathnayaka

Best Land In Kandy


Share this ad