ගෙයක් කුලියටදීමට බියගමට ඉතා ලඟින්

For rent by Wijebandara11 Nov 1:23 pmKelaniya, Gampaha

Rs 20,000 /month

Negotiable


කාමර 3ක් බාත්රූම් 1ක් කුස්සියක් සහ ඉඩ ඇති සාලයක් සහිත ගෙයක් කුලියට දීමට ඇත. මාස 3ක අත්තිකාරමක් අවශ්‍යයි. වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් ජලය , විදුලිය සහිතයි.


Address:
දෙනිමුල්ල, හෙය්යන්තුඩුව.(බියගම අවට)
Beds:
3
Baths:
1
House size:
400.0 sqft
Land size:
7.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0775136859

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad