ගඩොල් කපන යන්ත්‍රයක්

For sale by Owner 1 Sep 11:04 amMoneragala, Moneragala

Rs 785,000

චීනයෙන් ආනයනය කරන ලද දිනකට ගඩොල් 10000ක් නිෂ්පාදනය කල හැකි යන්ත්‍රයක්
වැඩිම ඉලුමකට විකුණන ලැබ්
පාවිච්චිකළ නොමැත

I do not want to be contacted by telemarketers.


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0771869025

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad