ගාල්ලට නුදුරින් ගොඩනැගිල්ල විකිනීමට

For sale by Chathuranga Ranawaka 9 Sep 4:59 pmKarapitiya, Galle

Rs 60,000,000

Negotiable


ගාල්ල නගරයේ සිට කිලෝමිටර 2 ක් දුරින් උඩුගම ප්‍රධාන මාර්ගයේ පර්චස් 14 1/2 ක වර්ග අඩි 12000 ක් සහිත තට්ටු තුනේ ගොඩනැගිල්ල ඉහල මහලේ කාමර 5 ක් සහිත අන්ග සම්පූර්න නිවසකි. පහල මහල් 2 හි වායුසමීකරනය කරන ලද කාමර 2 කි. විදුලි සොඉපානයක් සවිකර ඇත.


Address:
No. 197 B, karapitiya road , Galle.
Beds:
5
Baths:
5
House size:
12,000.0 sqft
Land size:
14.5 perches
Report this ad

Contact

  • 0711265533

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad