ගාල්ල කරාපිටියට ආසන්නයේ ඉඩමක් විකිනීමට

For sale by Chathuranga Ranawaka 9 Sep 5:39 pmGalle, Galle

Rs 4,590,000

Negotiable


ගාල්ල කරාපිටියට රෝහල ආසන්නයේ මාඉටිපේ 3 වන පටුමගේ පර්චස් 17 ක ඉ සහිත අනර්ග ඉඩමක් විකිනීමට . පර්චසයක් රු. 270,000/=.


Address:
No. 197 B, karapitiya road , Galle.
Land type:
Other
Land size:
17.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0711265533

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad