ගාල්ල කිහිබියෙන් සුපිරි තේ ඉඩම විකිනීමට

For sale by withanage31 Oct 1:33 pmGalle, Galle

Rs 1,550,000

Negotiable


පර්චස් 123.3 සුපිරි තේ ඉඩම ඉක්මන්නින් විකිනීමට
ගම්මිරිස් /පොල් /තැබිලි /දුරියන් /දෙහි/ලෙමන්
වැනි අමතර බෝග රාශියක් ඇත
මුදල් හදිසියක් නිසා ඉක්මනින් විකිනීමට
ගාල්ල නගරයට විනාඩි 15 කින් ළගා වීමට පුළුවනි


Address:
ගාල්ල නගර සීමාවට.කහිබිය ගාමිණී විදුහල අසල
Land type:
Agricultural
Land size:
123.3 perches
Report this ad

Contact

  • 0776663389

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad