ගාල්ල ඉඩමක් විකිණීමට !!!!

For sale by Sell Fast | Rathgama | Viraj & Com MEMBER30 Nov 10:47 pmGalle, Galle

Rs 3,500,000

Negotiable


මීගොඩ පාසල අසල පාරට මුහුණලා පිහිටි මෙම අගනා ඉඩම විකිණීමට තිබේ

වැඩි විස්තර සඳහා දැන්ම අමතන්න


Address:
වලහන්දුව ගාල්ල
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
29.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0779382194

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Rathgama | Viraj & Com

Authorized ikman.lk agent in Rathgama


Share this ad