දුර්ලබ ගණයේ වාලම්පුරියක්

For sale by Jagath IT Solutions 2 Dec 12:10 pmPiliyandala, Colombo

Rs 70,000

දුර්ලබ ගණයේ වාලම්පුරියක් විකිණීමට තිබේ.


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0753432393

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad