DUBAI BUSINESS SETUP

For sale by SGN International Group PVT ltd24 Nov 4:19 pmColombo 2, Colombo


ලොකයේ ඉතා සීග්‍රයෙන් දියුනු වන රටවල් අතරින් සීග්ර දියුනුවක් කරා ඉක්මනින් පිය නගින ඩුබායි රටෙහි ඔබටත් ව්‍යාපාරිකයෙකු ලෙස ජීවිතය ජය ගෑනීමට ඔබටත් දෑන් අවස්තාව සලසා ගත හෑක
ලොකයේ උසම ගොඩනෑගිල්ල ලොකයේ ලොකුම ඈඩ්වෙන්චෙර් පාර්ක් ද පිහිටා ඈත්තේ ඩුබායිහි බව ඔබ දන්නවාද

ව්‍යාපාරයක් ආරම්බ කිරීම සදහා ඔබ ඩුබායි තෝරා ගත යුත්තේ ඈයි

අප කිසියම් Business එකක් ආරම්බ කිරීමෙදි මුලිකව සලකා බෑලිය යුත්තේ අප බලපොරොත්තු වන පරිදි ලාබ ලෑබීම් දීර්ග කාලීනද යන්නයි
එම පසුබිම සකස් කර ගෑනීම සදහා සියලුම මුලික කරුනු 100% සපුරා ගත හෑකි වීම ඩුබායිහි ඈති විශේශත්වය වන්නේය
ඕනෑම් ආනයනික බාන්ඩයක් සදහා තීරු බද්ද 5% පමනක් වීම
සාමාන්යය සේවකයාගේ සිට ඉහල සුදුසුකම් ඇති වෘත්තිකයන් දක්වා පැමිණ තමන්ට ගැලෙපන රැකියාවක් සොයාගෙන ඉහල ජීවන තත්වයක් ගත කිරීමට පරිසරයක් ඩුබායි ඇත.
ඉන්දන මිල ඉතාමත් පහල මට්ටමක පෑවතීම නිස ප්රවහන පහසුකම් ඉතා සහනදායි වීම්
නීති පද්දතියද ඉතමත් ශක්තිමත් බව නිසා කරදර වලින් තොර පවුලේ සෑමට නිදහසේ ජීවත් වීමට සුදුසු පරිසරයක් පෑවතීම්
ආහාර පාන උවද මිලගනන් දිනෙන් දින ඉහල නොයන අතර මිල ගන්නද ඉතාමත් පහල තත්වයක පවතී
අප විසින් ඉහත සදන් කරන ලද්දේ ඉතාමත් ස්වල්ප් කරුනු කීපයකි

බුඩායිහි Business එකක් පටන් ගෑනීමෙන් ඔබට ලෑබෙන ප්‍රතිලාබ

LLC / Sole properwritership /100% Owner ship ආදී වශයෙන් category කිහිපයකින් යුක්ත වීම නිසා ඔබට ගෑලපෙන Package එකක් තොරා ගෑනීමට හෑකි වීම
ඔබගේ පවුලේ බිරිද දු දරුවන් සදහා ඔබට විසා ලබා දීමට හෑකි වීම

Business Name / Personal name එකෙන් සහ ඔබගේ පුද්ගලික නමෙන් Savings Account /Cuurant Account ආර්ම්බ කිරීමට හෑකි වීම

මස තුනකට පසු Credit card / Personal Loan/ Car loan ඉතා පහසුවෙන් ලබා ගෑනීමට හෑකි වීම

Driving License ඉතමත් පහසුවෙන් ලබා ගෑනීමට හෑකි වීම
Gulf Country වලට අයත් ඔනේම රටකට ඔබට විස Apply කිරීමකින් තොරව On arrival විසා යටතේ ගමන් කිරීමට හෑකි වීම

ඔබටත් ඔබගේ යටතෙ පවුලේ සාමජිකයන්ටත් ඔනේම Europe Country එකකට ඉතමත් පහසුවෙන් Visa ලබා ගෑනීමට හෑකි වීම

ඔබට අපෙන් ලැබෙන දේවල් -
වසර දෙකක Business බලපත්රය. (Life time දක්වා අලුත්කළ හැකියි)
මුදල් ආපසු ගෙවීමේ සහතිකය සහ සියලුම ගෙවීම් සදහා ලිඛිත ලේඛණ

නවාතැන් පහසුකම් සලසාගැනීම සදහා මාර්ගෝපදේශණය. (නොමිලේ මාසයක් දක්වා නවාතැන් පහසුකම්)
Dubai Visa & ගුවන් ටිකට්පත.
ගුවන්තොටුපොලේ ඔබ වෙනුවෙන් රැඳීසිටීම.
ඔබගේ සහකරු, දරුවන් හෝ දෙමව්පියන් ඔබගේ Business බලපත්රයට ඇතුලත් කරගැනීමට අවශ්යය මාර්ගෝපදේශණය.
Dubai තුල ඔබගේම ව්යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්යය කටයුතු සම්පාදනය කරදීම.
ඩුබායි රට හදුන්වාඩීම සදහා පලපුරුදු මාර්ගොපදේශකයකු සමගින් Dubai Business Area /Dubai/Abudhabi/RAK / Alain /Ajman Tours

ඉහත අප විසින් සදහන් කලේ ඉතාමත් සුලු කරුනු කීපයක් බෑවින් මිල ගනන් සහ වෑඩි විස්තර කතා කර ගෑනීම සදහා ඔබගේ නම සහ දුරකතන අංකයන් අප වෙත ලබා දෙන්න අපගේ නියොජිතයෙකු හෑකි ඉක්මනින් ඔබ අමතනු ඈත

How to Contact : Please Apply via ikman.lk
Please Submit : Your Name, Your Address, Your contact details
then we will contact you as soon as possible

We are Registered Company In sri lanka - Certificate of incorporation Reg no ;PV 117315

SGN International Group of company
Access Towers, Dawson St, Colombo 2, Sri Lanka


Service type:
General
Report this ad

Contact

  • 0112697994

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads