දර අවශ්‍යයි

Wanted by tikiri16 Sep 10:02 pmAnuradhapura, Anuradhapura


ගිනිසිර්යා ,වැට මාර ඉපිල් ඉපිල් ගලෙන්බිඳුනුවැව ,කහටගස්දිගිලිය ,මිහින්තලය ,මැදවච්චිය අවටින් රැ 2/= කිලෝවක් ගනුලැ බෙි

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0775057771

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad