දොර ජනේල් සහිත කොස් උලුඅස්සක්

For sale by gunasekara 20 Nov 7:48 pmNittambuwa, Gampaha

Rs 45,000

Negotiable


දොර පියන් සහ ජනෙල් පියන් සහිත සම්පූරණ උලුඅස්සක් වහාම විකිනීමට ඇත.

*ඉතාමත් වටිනා එල රහිත කොස් දැවයෙන් නිම කරන ලදී.
*නිවසේ අලුත් වැඩියාවක් හෙතුවෙන් ඉවත් කරන ලද නිසා රු.45000 ක වැනි මිලකට දෙනු ලබන අතර -වෙලදපොල වටිනාකම රු.80000 ඉක්මවනු ඇත.
*නවීන ග්‍රිල් සවිකර ඇත (wrought iron).


Condition:
Used
Furniture type:
Other
Report this ad

Contact

  • 0714231983

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads