දන්කොටුවේ පිහිටි ඉඩම වහාම විකිනේ..

For sale by Supun Madhusanka 2 Nov 11:18 pmDankotuwa, Puttalam

Rs 300,000

Negotiable


දන්කොටුවේ පිහිටි සියලුම පහසුකම් සහිත පර්චස් 30 ක ඉඩම වහාම විකිනේ..

නගරයට, රෝහලට, පාසල්, සුපිරි වෙලදසැල්, වියායාම මන්තීරු සදහා විනාඩියෙන්..

Land For Immediate Sale In Dankotuwa..

30 Perches..
Just 1 Minute For Town, Hospital, Schools, Supermarkets, Playgrounds, Walking Tracks & Many More..
And With All Facilities..

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
Dankotuwa, Sri Lanka
Land type:
Residential
Land size:
30.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0711723194
  • 0755272830

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad