දංකොටුව පෙදෙස ඉඩමක් විකිණීමට

For sale by Kasun Niroshana 9 Nov 6:53 pmDankotuwa, Puttalam

Rs 2,000,000

Negotiable


දංකොටුව, හාල්දඬුවන මිඩ්ලන්ඩ් පෙදෙස අගනා පර්චස් 25 ක ඉඩමක් විකිණීමට , කොලඹ - හලාවත ප්රදාන පාරේ සිට කි.මී .1.25 නුදුරින් ඇත. හරි හතරැස් ඉඩම දෙපසට මායිම් වන අඩි 10 පළල් පාරවල් ඇත. තෙකලා විදුලිය , දුරකථන පහසුකම් සහ බීමට සුදුසු ළිං ජලය පහසුකම් ඇති නිරවුල් ඔප්පු සහිත ඉඩම විකිනීමට ඇත.

Dankotuwa , Haldanduwana , Midland passage land with 25 perches area for sale. 1.25 Km from Colombo-Chillaw main road. Square land with 10 feet road in both sides of the land. 3 phase electricity, Telephone services, drinkable water well. Clear deeds. For sale immediately.
p.p 80000


Address:
Midland Passage, Haldanduwana, Dankotuwa.
Land type:
Residential
Land size:
25.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0777425452

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads