දම්‍.රෝ සින්ගල් ලේයර් අඩි 4 × 6 මෙට්ටයක්

For sale by Gihan Ekanayake VERIFIED24 Sep 10:26 amWadduwa, Kalutara

Rs 2,000

Negotiable


පාවිච්චි කරන ලද ඉතාමත් හොද තත්වයෙන් පවතින දම්‍.රෝ සින්ගල් ලේයර් අඩි 4 × 6 මෙට්ටයක් විකිනීමට ඇත.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Condition:
Used
Furniture type:
Bed / bedroom item
Report this ad

Contact

  • 0767079266

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads