දඹුල්ල නගර සීමාවේ බිම් කොටසක්

For sale by Sell Fast | Dambulla |Jayatissa Bookshop MEMBER29 Nov 5:28 pmDambulla, Matale

Rs 84,700,000

Negotiable


දඹුල්ල නගරයේ මංචනායක පිරවුම්හලට 200 ඈතින් පිහිටා ඇති මෙමෙ ඉඩම වහාම විකිනීමට.
සංවර්ධන කටයුතු කර ඇත
පර්චසය රු.3,50000/-


Address:
D 2/5 , දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය , දඹුල්ල
Land type:
Agricultural, Commercial, Residential, Other
Land size:
242.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0716085434
  • 0776630103

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Dambulla |Jayatissa Bookshop

Authorized ikman.lk agent in Dambulla


Share this ad