දඹුල්ල නගර සීමාව තුළ අගනා බිම් කොටසක්

For sale by Sell Fast | Dambulla |Jayatissa Bookshop MEMBER17 Oct 10:52 amDambulla, Matale

Rs 15,000,000

දඹුල්ල මහ නගර සීමාව තුල බකමූණ අධිවේගී මාර්ගයට මුහුණලා පර්චස් 24ක ඉඩම සමග අසංග ස්ටෝර්ස් හාඩ්වෙයාර් සහ ග්‍රොසරිය වහාම විකිනීමට ඇත.හිමිකරු රට හැර යාම සඳහා..


Address:
අසංග ස්ටෝර්ස් , කණ්ඩලම පාර , දඹුල්ල
Land type:
Agricultural, Commercial, Residential, Other
Land size:
24.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0771317595

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Dambulla |Jayatissa Bookshop

Authorized ikman.lk agent in Dambulla


Share this ad