දිවුලපිටිය ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් බදු දීම

For rent by lalan thilanka amarasinghe 6 Sep 2:45 pmDivulapitiya, Gampaha

Rs 40,000 /month

Negotiable


සීග්‍රයෙන් දියුණු වන දිවුලපිටිය නගර මධ්‍ය යේ පිහිටි සමුපකර ගොඩනැගිල්ලේ බිම්මහල තුල වර්ග අඩි 850කට නොඅඩු කඩ කාමරයක් / ශාලාවක් බදු දීමට ඇත.
පාසල්, රාජ්‍ය හා පුද්ගලික බැංකු යන විවිධ ආයතනය රාශියක් මධ්‍ය යේ මෙම ස්ථානය පිහිටා ඇත. සුදුසු ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යාමට මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරන ලෙස මෙයින් දැනුම් දෙමු.

ගරැ සභාපති
සී/ස දිවුලපිටිය විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය

I do not want to be contacted by telemarketers.


Property type:
Building
Address:
Divulapitiya
Size:
850 sqft
Report this ad

Contact

  • 0312246137

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads