දිස්නා Bridal Dress Making

For sale by Sell Fast | Adz King දැන්වීම් ආයතනය MEMBER22 Nov 2:19 pmPiliyandala, Colombo


දිස්නා Bridal Dress Making

All types of Bridal wear
සාරි ජැකට් (වෙල්බෝර්න් යෙදූ) මල් කුමරියන්ගේ ඇදුම් ඇතුළු සියළුම කාන්තා මංගල ඇඳුම් මැසීම
සාම්පල් සහ ඕනෑම ඇඳුමක පැටර්න් සෑදීම
සාමාන්ය සාරි ජැකට් එක් දිනකින්
Good quality..
Perfect fit on..

අපගේ නවතම පාඨමාලා
සාරි ජැකට් මැසීම දින 2න්
ඇඳුම් මැසීම දින 4න්

නිරෝෂා ඒ. සමරවීර
NDT Textile & Clothing Technology
(University of Moratuwa)
141/3,
පංසල පාර,
නාම්පමුණුව,
පිළියන්දල.

------------------------------------------------------------

* * * ikman.lk වෙබ් අඩවියේ බලය ලත් දැන්වීම් නියෝජිතයන් අතර අංක 01 වන අප හරහා ඔබගේ දැන්වීම පළ කර ගැනීමට දුරකථන අංකය ලබා ගැනීමට දකුණු පස ඇති Sell Fast | Adz King දැන්වීම් ආයතනය LINK එක මත click කරන්න.(දිවයින පුරා අපගේ සේවය ලබා ගත හැක.)
- පැය 24 පුරා සුහදශිලී සේවය
- දැන්වීම් Top ad / Bump up පහසුකම් (දැන්වීම් ඉහලින් තබා ගැනිම සඳහා)
- දැන්වීම් සඳහා මුදල් ගෙවීම් පසු පැයක් ඇතුලත දැන්වීම පළ කිරිම
- වීකුණා ගැනිමට අවශ්‍ය උපදෙස් නොමිලේ ලබා දීම
- වසර 5ක පාරිභෝගික විශ්වාසය දිනු ආයතනයක් වීම.


Service type:
Fashion, Beauty / Health
Report this ad

Contact

  • 0778745082
  • 0788699044

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad