දෙශීය/විදෙශීය Tv SMATV/MATV Systems

For sale by Wartech Neat Solutions16 Oct 2:07 pmAnuradhapura, Anuradhapura

Rs 25,000

Negotiable


දෙශීය/විදෙශීය tv channels SMATV/MATV Systems
========================================
ලොකු කුඩා සන්චාරක හෝටල්/නිවාස /අපර්ට්මෙන්ට්ස් සදහා දෙශීය/විදෙශීය රූපවහිනී නාලිකා ස්තාපනය
වසර 10 ක් පුරා රජරට සහ දිවඉනෙ විශ්වාශය දිනාගත් වරුන සටෙලඉට් (වොර්ටෙක් නීට් සොලුශන් රජයෙ අනුමත බලපත්‍රලාබී ) වෙතින් ඔබගෙ දෙශීය/විදෙශීය tv channels SMATV/MATV Systems සවි කරගන්න ,
# ලොකු කුඩා සන්චාරක හෝටල් සදහා විශේශ චෙනල ප්‍රන්ශ/ජර්මානු/චීන/රුසියනු/ජපන්/අරාබි/ඉන්ග්‍රීසි/යුරොපීය එතුලු ඔබට අවශ්ය ඕනේම රූපවහිනී නාලිකා ස්තාපනය
# ඔබට අවශ්ය ඔනෙම චන්ද්‍රිකා පඩ්ඩතියක් සවිකිරීම සහ සෙවා සපය දීම
# අපගෙන් SMATV/MATV සේවය ලබගත් දිවඉනෙ දහසකුත් දෙනා අතරට ඔබත් එක් වන්න ,
# අපගෙ සුහදශීලි විශ්වාශවන්ත,පලපුරුදු,වීනීත කාර්මික ශිල්පීන්ගෙ සේවය
# ඉතා උසස් තත්වයෙ උපකරන විශ්වශවන්ත වගකීමක් සමග
# තරගකාරී මිලගනන් යටතෙ
# දවස පුරා ඔබ වෙනුවෙන්ම වෙනුවෙන්ම පාරිභොගික සේවාව /සේවා නිලඩාරීන්ගෙ ඈමතුම් පහසුකම්
# විස්තර www.warunasat.com www.wartech.lk
# තාක්ශනික විස්තර/පෙහදිලි කර ගෑනීම් කතා කරන්න හො SMS කරන්න

==================================================
# All kind of satellite systems installation and servicing
# SMATV/MATV SYTEMS
# Special packages All European /Asian/French/German/Russian/Chinese/Arabian/Japanese tv channel packages for hotels and individual homes apartments
SMATV/MATV Systems by warunasat hot line


Condition:
New
Item type:
Other
Report this ad

Contact

  • 0717651851
  • 0777651851

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads