දෙමහල් නිවසක උඩුමහලක් කුලියට කුරුණෑගල

For rent by suminda 2 Sep 7:32 amKurunegala, Kurunegala

Rs 15,000 /month

Negotiable


අලුතින් නිමකල නිවසක් උඩුමහලක් කුලියට දීමට ඇත.
newly built house for rent (second floor)
# living room
# bedroom
# bathroom
# large balcony
# separate entrance

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
පැල්ලන්දෙණිය, උඩබදලව,කුරුණෑගල
Beds:
1
Baths:
1
Size:
1,900 sqft
Report this ad

Contact

  • 0768079710
  • 0768079709

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad