දෙමහල් නිවසේ උඩුමහල බදුදීමට මාතර

For rent by sarath hettiarachchi 9 Sep 8:42 amMatara, Matara

Rs 13,000 /month

Negotiable


මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගත හැකිය.
මාතර නගරයේ සියලුම අත්‍යවශ්‍ය ස්ථාන වලට නුදුරින් , මාතර බෝධිය ට මීටර් 750 දුරින් පිහිටා ඇත.
මනා ඉඩකඩ ඇති බිම්කොටසකින් යුක්තවන අතර, සුදුසු නිස්කලංක වට පිටාවකින් යුක්ත වේ.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
දෙවැනි හරස්පාර ,වල්පොල ,මාතර
Beds:
2
Baths:
1
House size:
1,500.0 sqft
Land size:
50.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0713101751

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad