දෙමහල් නිවස විකිණීමට, කිරිබත්කුඹුර

For sale by Lak Derana Holdings (Pvt) Ltd MEMBER26 Oct 11:30 amPeradeniya, Kandy

Rs 15,000,000

Negotiable


නුවර - කොළඹ පාරට මී : 300 ක් දුරින් පේරාදෙණිය කිරිබත් කුඹුරේ පර් : 20 ක පිහිටි දෙමහල් නිවසේ උඩු මහල කාමර 06 යි නාන කාමර 04 යි . කාමර 03 ක බිම් මහල දැනට කුලියට දී ඇත . ගෙමුදුලේ වාහන 05 ක් පමණ නැවැත්වීමේ පහසුකම .නල ජලය , විදුලිය - දුරකථන පහසුකම් සහිතයි . නිවසට ප්‍රවේශ වීමට මාර්ග 02 ක් ඇත .


Address:
ජෙස්මින් වත්ත , කිරිබත් කුඹුර
Beds:
9
Baths:
4
House size:
3,500.0 sqft
Land size:
20.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0778782662

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Lak Derana Holdings (Pvt) Ltd

We do Business Differently, To give you the Edge


Share this ad