දෙමහල් නිවස - හික්කඩුව

For sale by M.H.N.Pathmalal 8 Sep 12:35 pmHikkaduwa, Galle

Rs 8,000,000

හික්කඩුව නගරයේ සිට විනාඩි පහකින් ලඟාවිය හැකියි.(කිලෝ මීටර් 2යි)
පදිංචියට හෝ සංචාරක කර්මාන්තයෙන් ආදායම් ඉපදවීම සඳහා ඉතාමත් සුදුසුයි.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Beds:
3
Baths:
2
House size:
1,500.0 sqft
Land size:
10.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0716908466

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads