දෙළුම් පැල

For sale by Hemamali Govipola MEMBER12 Jan 1:30 amNattandiya, Puttalam

Rs 100

Negotiable


දෙළුම් පැල විකිනීමට ඇත
අක්කරයට පැල 600 සිටුවා ගත හැක
අවුරුද්දෙන් පසුව අක්කරයට ලක්ෂ 4 අදායමක්
ලංකාවේ ඕනෙම තැනකට පැමිණ සිටුවා දෙනු ලැබේ
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න


Report this ad

Contact

  • 0775199777

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Hemamali Govipola

Best in the Business


Share this ad