දෙහිවල හන්දියට ඉතා ආසන්නයේ කාමරයක්

For rent by de silva 1 Dec 7:14 pmDehiwala, Colombo

Rs 16,500 /month

Negotiable


දෙහිවල ගුවන් පාලම ට ඉතා ආසන්නයේ කාමරයක් කුලියට දීමට තිබේ
ඇතුල් වීම වෙනමම ඇත එක් අයෙකුට 16,500 වන අතර දෙදෙනෙකුට 18,000 කි
ටයිල් කරන ලදී


Property type:
Annex
Features:
Private entrance
Address:
දෙහිවල
Report this ad

Contact

  • 0719690929

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad