දේශපාලන විද්‍යාව

For sale by Danushka K Hettigoda13 Nov 10:58 amNugegoda, Colombo

Rs 5,000

1.2011-2016 දක්වා ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කෙරේ,
2.විශය කරුනු තාර්කිකව උගන්වයි.
3.වගකීම සහතික කරමින් දරුවා අනාගත ඉලක්ක වෙත යොමු කරයි.
4.ධනුශ්ක හෙට්ටිගොඩ (uni of sjp(,sp) political science)


Tuition type:
Private Lesson
Report this ad

Contact

  • 0772901207

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads