දේශීය දෙළුම් වගාවක ඇරභුම

For sale by Green Agro Farm-Kandy MEMBER28 Sep 10:41 amTissamaharama, Hambantota

Rs 260

ඔබගේ කෘෂි කාර්මික ඉඩම /හිස් ඉඩම දෙළුම් වගාව තුලින් සාරවත් කර ගැනීමට දැන් ඔබට අවස්ථාව හිමිවී ඇත. ලංකාවේ වියලි කලාපිය ප්රදේශ වල ඉතා සාර්ථක වගාවක් ලෙස පවත්වාගෙන යා හැකි දෙළුම් වගාව මේ වන විටද වෙළදපොලේ ඉහල මිලකට අළෙවි වනු ඇත.
ඔබ ඔබගේ ඉඩම් කෘෂි කර්මාන්තයට යෙදවීමට අදහස් කරන්නේනම් අප සමග එක්වී දෙළුම් වගාව ඔබට අරඹා සරු අස්වැන්නක් හා ඉහල අදායමක් ඉපයිය හැක.
ගන්නොරුව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සමග එක්ව ''ග්රීන් ඇග්රෝ ෆාම්'' වන අප ආයතනය මගින් ව්යප්ත කරනු ලබන මෙම දෙළුම් වගා ව්යපෘතිය සමග දැන් ඔබට සම්බන්ද විය හැකිය.

*දෙළුම් වගාව සදහා වන පාоශු පරීක්ෂණය
*කෘෂිකර්ම දෙපර්තමේන්තුව මගින් නිර්දේශිත උසස් තත්වයේ ප්රභේදයන්ගෙන් පැළ .
*වගාවට අවශ්ය වන සියළුම කෘෂි උපදේශන සේවාවන්
*ඔබට වගාවට අවශ්ය පැල ශේත්රයටම සපයා දීම
*පැල සදහා ගන්නොරුව කෘෂිකර්ම දෙපර්තමේන්තුව/ ග්රීන් ඇග්රෝ ෆාම් මගින් වගකීමක් දරනු ලැබේ.
*ඔබගේ අස්වැන්න අප විසින්ම මිලදී ගනු ලැබේ.
*සියලුම කෘෂි උපදේශන, කෘෂිකාර්මික මෙවලම් හා අනෙකුත් සේවාවන් සියල්ල කෘෂීකාර්මික ආයතනයේ නිර්දේශය මත සිදුකෙරේ.
*වගාවෙන් මාස 20 කාලයකදී අස්වනු නෙළා ගත හැකිය.

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා අප සමග දුරකථනන් සම්බන්ද වන්න. (උදේ 8.30 - සවස 5.00 අතර කාර්යාල වේලාවන්හිදී පමණක් දුරකථන මාර්ගයෙන් සම්බන්ද වන්න.)
Face Book Page - Green Agro Farm Kandy


Report this ad

Contact

  • 0813122962
  • 0702020209

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Green Agro Farm-Kandy

Green Agro Farm - Gannoruwa,Kandy


Share this ad