දේශීය දෙළුම් වගාව

For sale by Green Agro Farm-Kandy MEMBER 9 Nov 11:14 amButtala, Moneragala

Rs 260

දේශීය දෙළුම් වගාව
කෘෂිකාර්මික ඉඩම් සතු ඔබට ඉහල අස්වනු හා ඉහල ආදයම් ලැබිය හැකි මාර්ගයක් වන දේශීය දෙළුම් වගාව තුලින් සාර්ථක කෘෂි ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කල හැකිය. 100% ක්ම කාබනික වගා රටාවන්ට අනුකුලව දෙළුම් වගාව සිදුකර වැඩි මිලක් ඔබගේ අස්වනු සදහා ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඔබ සතුය.

දෙළුම් වගාවේ පාංශු පරීක්ෂණ
වගාවට අවශ්‍ය කාබනික පොහොර හා කාබනික පලිබෝධනාශක
ඔබට අවශ්‍ය සියළුම කෘෂි උපදේශණ සේවාව ඇතුළු සියළුම කෘෂිකාර්මිකසේවාවන් අප ආයතනය මගින් ලබා ගත හැකිය

කාබනික වගාවක් කරා යොමුවීමට අදහස් කරන ඔබත් වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනිම සදහා අප සමග දුරකථන මාර්ගයෙන් සම්බන්ද වන්න.
(උදේ 8.30 - සවස 5.00 අතර කාර්යාල වේලාවන්හිදී පමණක් දුරකථන මාර්ගයෙන් සම්බන්ද වන්න.)
පිවිසෙන්න අපගේ ෆේස් බුක් පිටුවට - Green Agro farm kandy srilanka


Report this ad

Contact

  • 0813122962
  • 0702020209

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Green Agro Farm-Kandy

Green Agro Farm - Gannoruwa,Kandy


Share this ad