ඩ්‍රගන් ෆ්රුට් වගා ව්‍යපෘති -කුලියාපිටිය

For sale by Green Agro Farm-Kandy MEMBER12 Sep 9:54 amKuliyapitiya, Kurunegala

Rs 256

ඔබගේ කෘෂි ඉඩමේ හෝ ඔබ සතුව පවතින කෘෂි කාර්මික වගාව සදහා යෙදවිය හැකි ඉඩම් සදහා වඩාත් පලදායි කෘෂි වගාවක යෙදීමේ අවස්ථාවක් .....
වර්ථමාන ලාංකීය මෙන්ම විදේශ වෙළද පොලෙහිද වැඩිම ඉල්ලුමක් පවතින ඩ්‍රගන් ෆ්රුට් වගාවක් ඔබගේ ඉඩමේ වගා කර කෙටි කලකින්ම ඉහල අදායමක් ලබාගන්න .
අපගේ ''ග්‍රීන් ඇග්රෝ ෆාම්'' ආයතනය සමග සම්බන්ද වී මෙම ඩ්‍රගන් ෆ්රුට් වගා ව්‍යපෘතිය ආරම්බ කරන ඔබට විශේෂ ප්‍රතිලාබ රැසක් අපගෙන් ලබාගත හැක.

ඩ්රගන් ෆ්රුට් වගාවක් අපත් සමග ආරම්භ කිරීමට වැයවන දළ වියදම හා ආදායම.

අක්කරයක් වගා කිරීමට - පැළ 800 (එක් කණුවකට පැළ 2 බැගින්)
පැළයක මිළ - 250/=
පැළ සදහා වියදම - ලක්ෂ 2 කි.(200,000/=)
අක්කරයක් වගා කිරීමට යන දළ වියදම - ලක්ෂ 2 (200,000/=)

එක් කණුවකින් (පැළ 2කින්) ලැබිය හැකි පලදව - 8 kg (පළමු වර්ෂයේදී )
කණු 400 කින් (පැළ 800කින්)ලැබිය හැකි පලදව - 3200 kg
දැනට 1kg ක විකුණුම් මිළ - රු.500/= - 650/=
පළමු වසරේදී ලැබිය හැකි ආදායම - ලක්ෂ 16 කි .

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා අප සමග දුරකථනන් සම්බන්ද වන්න. (උදේ 8.30 - සවස 5.00 අතර කාර්යාල වේලාවන්හිදී පමණක් දුරකථන මාර්ගයෙන් සම්බන්ද වන්න.)
පිවිසෙන්න අපගේ ෆේස් බුක් පිටුවට - Green Agro farm kandy srilanka

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0813122962
  • 0702020209

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Green Agro Farm-Kandy

Green Agro Farm - Gannoruwa,Kandy


Share this ad

More ads from Green Agro Farm-Kandy