ඩ්‍රගන් ෆ්රුට් - දෙළුම් ව්‍යපෘති

For sale by Green Agro Farm-Kandy MEMBER 6 Oct 1:06 pmHingurakgoda, Polonnaruwa

Rs 258

කෘෂි කර්මාන්තය තුලින් ඉහල ආදායම් ලැබිමට කැමති ඔබට, අප සමග සම්බන්ද වී නිවැරැදී ලෙස වගා කටයුතු සිදුකරමින් ඉහල අස්වනු ලබා ගත හැකිය.
විශේෂයෙන්ම දේශීය දෙළුම් හා ඩ්රගන් ෆ්රුට් වගාවන් ව්යපෘති වශයෙන් අපත් සමග අරඹා ඔබට ඉහල අස්වැන්නක් මෙන්ම ඉහල අදායමක්ද ලබා ගත හැකිය.

ගන්නොරුව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සමග එක්ව ''ග්රීන් ඇග්රෝ ෆාම්'' වන අප ආයතනය මගින් ව්යප්ත කරනු ලබන මෙම පලතුරු වගා ව්යපෘතිය සමග දැන් ඔබට සම්බන්ද විය හැකිය.

*සියළුම වගාවන් සදහා වන පාоශු පරීක්ෂණය
*කෘෂිකර්ම දෙපර්තමේන්තුව මගින් නිර්දේශිත උසස් තත්වයේ පැළ .
*වගාවට අවශ්ය වන සියළුම කෘෂි උපදේශන සේවාවන්
*ඔබට වගාවට අවශ්ය පැල ශේත්රයටම සපයා දීම
*පැල සදහා ගන්නොරුව කෘෂිකර්ම දෙපර්තමේන්තුව/ ග්රීන් ඇග්රෝ ෆාම් මගින් වගකීමක් දරනු ලැබේ.
*ඔබගේ අස්වැන්න අප විසින්ම මිලදී ගනු ලැබේ.
*සියලුම කෘෂි උපදේශන, කෘෂිකාර්මික මෙවලම් හා අනෙකුත් සේවාවන් සියල්ල කෘෂීකාර්මික ආයතනයේ නිර්දේශය මත සිදුකෙරේ.
අක්කරයක් වගාකර පළමු අස්වැන්න මගින් ලක්ෂ 15 - 16 අතර ආදායමක් ලැබිය හැකිය

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා අප සමග දුරකථනන් සම්බන්ද වන්න. (උදේ 8.30 - සවස 5.00අතර සතියේ දිනයන් හි කාර්යාල වේලාවන්හිදී පමණක් දුරකථන මාර්ගයෙන් සම්බන්ද වන්න.)
පිවිසෙන්න අපගේ ෆේස් බුක් පිටුවට - Green Agro farm kandy srilanka


Report this ad

Contact

  • 0813122962
  • 0702020209

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Green Agro Farm-Kandy

Green Agro Farm - Gannoruwa,Kandy


Share this ad